Bomen-wandelroute

In juli hadden we een bomen-excursie op de buitenplaats VreedenHoff gepland. Door hevige regen kon het toen niet doorgaan en we verschoven het tot na de zomervakantie, op 26 september jl.