Algemene Leden Vergadering ZZP-platform 2019

Op 27 maart hebben we onze jaarlijkse ALV gehouden. Een behoorlijk aantal leden had weer de moeite genomen om samen met het bestuur terug te kijken op 2018 en de plannen te horen voor 2019. Voordat we gingen vergaderen hebben we eerst gezamenlijk gegeten. Bij deze maaltijd hadden we de nieuwe wethouder Economie, de heer Maarten van Dijk, uitgenodigd om bij ons aan te schuiven en kennis te maken met de leden van ons platform. Dat bleek een goede manier om informeel contact te leggen.

In de ALV keken we terug op een goed verenigingsjaar 2018. Vele informatieve en leuke activiteiten passeerden de revue. En netjes binnen de begroting gebleven ondanks een flinke investering in een prachtige nieuwe website.

Voor 2019 staat er ook het een en ander op stapel. Variërend van ‘leuk’ tot ‘informatief’. Van een pubquiz en een bowling tot workshops als ‘Persoonlijke Acquisitie’ en ‘Het opstellen van een marketingplan’.

Ook was er voldoende ruimte om te netwerken en aan elkaar te vertellen waar we zoal mee bezig zijn. Zo lichtte de voorzitter zijn activiteiten toe in het netwerken bij de gemeente en de OVSV, de Polderwachter vertelde over het polsstokcircuit dat in Kockengen geopend wordt op 4 mei en Rietje Beeren vertelde wat over de Beursvloer op 20 juni. Het ZZP-platform blijkt eens te meer een bruisende en actieve vereniging te zijn die steeds meer haar plek krijgt binnen Stichtse Vecht!

Wil je de notulen van de ALV lezen? Klik dan hier >>.