27 maart Algemene Leden Vergadering ZZPSV

Binnenkort is het weer zover: op woensdag 27 maart houden we onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Plaats: Urban OUTKA, Zonnebaan 18.

Net als vorig jaar zullen we ook nu voorafgaand aan de ALV de gelegenheid te bieden om samen een hapje te eten. Of je wel of niet mee wilt eten kun je aangeven als je je op onze website aanmeldt voor de ALV. De eigen bijdrage voor deze maaltijd is 7,50 euro. De overige kosten (drankje bij het eten en koffie/thee bij de vergadering) zijn voor rekening van de vereniging. De inloop is vanaf 18:00 uur, de maaltijd start om circa 18:30 uur, de ALV start om circa 19:45 uur.

De agenda voor de vergadering is:

  1. Opening en Mededelingen
  2. Vaststellen definitieve agenda
  3. Notulen vorige ALV
  4. Activiteitencommissie
  5. Financiën 2018, Logboek 2018 en Begroting 2019
  6. Bestuurszaken
  7. Rondvraag en Sluiting

Nieuwe bestuursleden

Volgens het rooster van aftreden zou Kees Swierts vorig jaar aftreden als bestuurslid. Op verzoek van de beide andere bestuursleden en met toestemming van de ALV bleef hij aan als bestuurslid / voorzitter. In de tussentijd zijn we op zoek gegaan naar een opvolger voor Kees, maar dat heeft nog geen kandidaten opgeleverd voor deze ALV.

Graag zouden we nog één of twee kandidaten willen hebben om ons bestuur te komen versterken. Dus als je nog twijfelt om ook ‘iets’ in onze vereniging te doen, dit is je kans! We hechten eraan om een bestuur te hebben dat uit voldoende mensen bestaat. Zeker met het oog op de continuïteit, maar ook met het oog op de activiteiten die we dit jaar willen gaan ondernemen. Als je je nu aanmeldt kun je rustig wennen en worden ingewerkt om dan tijdens de volgende ALV officieel te worden benoemd als bestuurslid.

Verder zullen we tijdens deze ALV natuurlijk kijken naar de cijfers (jaarrekening 2018, de begroting 2019) en ook zal de Activiteitencommissie verslag doen van 2018 en nemen we een doorkijkje naar de rest van 2019.

Na afloop is er natuurlijk weer alle gelegenheid om in ontspannen sfeer met elkaar te netwerken. Kortom, voldoende redenen om naar de ALV te komen. Vergeet je niet aan te melden >>, en: eet je wel of niet mee?

We zien je graag op 27 maart!