Brief van de gemeente

Beste ondernemers van Stichtse Vecht,

Via deze weg willen wij u een hart onder de riem steken. De maatregelen van de overheid tegen het verspreiden van het coronavirus raken ook de ondernemers in onze gemeente en de lokale economie. Er doet zich een situatie voor die we niet eerder hebben meegemaakt. En die telkens verandert. Wij begrijpen goed dat u onzeker bent over de toekomst van uw onderneming. En hoe het gaat met uw inkomen. Onze aandacht gaat naar u uit.

Het doel is om naast onze gezondheid, ook de banen en inkomens te beschermen en zo de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Hieronder hebben we wat meer informatie voor u uitgelicht. Afgelopen dinsdag kondigde het kabinet al een groot steunpakket aan om de Nederlandse economie waar nodig te stutten. We hebben daar donderdag op onze gemeentelijke website meer informatie over gepubliceerd en aandacht voor gevraagd in onze nieuwsbrief en sociale media.

Zelfstandigen

Er komt een versoepeling van de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Alle zzp’ers kunnen voor een periode van drie maanden een aanvulling krijgen op hun inkomen tot het sociaal minimumloon. Anders dan de huidige Bbz hoeft dit bedrag niet te worden terugbetaald. Tot nu kwamen zzp’ers alleen voor bijstand in aanmerking als zij een levensvatbare onderneming hadden, niet konden terugvallen op eigen vermogen of het inkomen van een partner. Die voorwaarden komen te vervallen. De gemeente Utrecht voert de Bbz uit voor inwoners van de gemeente Stichtse Vecht.

Ondernemers met personeel

Bedrijven die een omzetverlies van minimaal 20 procent verwachten, kunnen tot 90 procent van het loon van hun werknemers doorbetaald krijgen door de overheid. Deze noodmaatregel moet werkgevers ervan weerhouden hun personeel te ontslaan. Ook flexwerkers met tijdelijke- en oproepcontracten komen hiervoor in aanmerking. De huidige werktijdverkorting-regeling (wtv-regeling) komt te vervallen, omdat er de afgelopen weken een ongekend groot beroep op deze regeling is gedaan en deze daar niet op is berekend. Er wordt gewerkt aan de invoering en openstelling van een nieuwe tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), die zal gelden voor alle bedrijven en die ruimer zal zijn dan de wtv-regeling. Daarnaast gelden er soepelere belastingregels voor ondernemers, van zzp’ers tot multinationals. Zij kunnen de komende maanden uitstel krijgen van belastingbetaling bij de Belastingdienst. Het gaat dan bijvoorbeeld om de inkomensbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Lokale belastingen

De BghU voert voor de gemeente Stichtse Vecht de belastingheffing uit voor de lokale belastingen. De BghU zal het opleggen van belastingaanslagen continueren, maar matigen waar mogelijk en invorderingsstappen worden opgeschort. Dat betekent concreet dat ondernemers nu geen herinneringen, aanmaningen of dwangbevelen zullen ontvangen voor deze lokale heffingen, met uitzondering van de parkeerbelasting. Ook kunnen zij meer gespreid betalen of uitstel van betaling krijgen. Ondernemers moeten wel zelf hun automatische overschrijvingen voor deze belastingen bij hun bank stopzetten als zij dat wensen.

Meer informatie kunt u vinden via onderstaande links naar onze website:

Tot slot wensen we iedereen toe dat we de komende periode goed doorkomen met elkaar.

Om met woorden van onze burgemeester te spreken: “Houdt het hoofd koel en het hart warm”.

Vragen

Mocht u hierna nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze Accountmanagers Bedrijven:
Emma Steenbergen, tel 0346-254653 / 06-58076167, email emma.steenbergen@stichtsevecht.nl
Patricia Swinnen, tel 0346-254470 / 06-20602028, email patricia.swinnen@stichtsevecht.nl