Corona, de storm die maar blijft hangen

Gaat die corona nou nooit over?

De zomer is nu echt voorbij, de herfst heeft zijn intrede gedaan. En ondertussen kampen we nog steeds met de corona alsof het een najaarsstorm is die maar niet wil overtrekken. Soms zwakt het iets af, dan lijkt het alsof we steeds meer van de regen in de drup terecht komen.

Zoals jullie ondertussen gewend zijn ook in deze nieuwsbrief nu weer een verzameling van trends en ondersteunende maatregelen. Doe er je voordeel mee en hou je haaks!

Verenigingsactiviteiten

Als stuurgroep Samen aan Zet zouden we op 12 oktober het ‘Programma Economie 2020-2023’ apart gaan bespreken. Ten gevolge van de recente coronamaatregelen hebben we toch maar besloten deze bijeenkomst te verschuiven naar eind november.

Ook binnen onze zustervereniging OVSV hebben we al een aantal afspraken verder naar de toekomst moeten verschuiven. Ook daar voorlopig geen barbecue, algemene leden vergadering, of iets dergelijks. De 1,5-meter is moeilijk te handhaven en veel leden zijn bovendien voorzichtig en willen zich liever niet in een groep mengen.

Hetzelfde geldt voor ons ZZP-platform: geen ALV, geen barbecue en zelfs als bestuur vergaderen we niet fysiek. We handelen de zaken per e-mail en telefonisch af. Effectief, maar wel ongezellig. En natuurlijk blijven we als bestuur actief in de samenwerking met de gemeente, de OVSV, etc. Dat is allemaal alleen niet zo zichtbaar.

Provincie en Gemeente

De provincie Utrecht zet in op een energie-neutrale provincie in 2040. Bedrijven spelen daarbij een belangrijke rol en de provincie biedt dan ook ondersteuning voor het verduurzamen van bedrijven. Misschien niet direct gericht op ons als zzp’ers, maar we geven hierbij de informatie (met dank aan Patricia Swinnen van de gemeente) toch maar door.  

  • 150 gratis quickscans
    Zo biedt de provincie 150 gratis quickscans aan voor bedrijven met een dak groter dan 100 m2, om te kijken of er zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Klik hier >> voor meer informatie. Reageren kan tot 10 november.
  • Subsidie voor collectieve verduurzaming
    Ondernemers op bedrijventerreinen of andere collectieven van bedrijven kunnen bij de provincie per 1 oktober een subsidie aanvragen voor een collectief verduurzamingsproces. Van deze subsidie kunnen zij bijvoorbeeld een organisatie inhuren die dit collectief van bedrijven ondersteunt op het gebied van advies en ondersteuning. De subsidie dekt de kosten voor 50% tot een maximum bedrag van €50.000. Collectief verduurzamen heeft verschillende voordelen voor bedrijven. Zo kunnen zij gezamenlijk onderzoek laten doen naar de verschillende maatregelen, en kunnen ze bijvoorbeeld  voordelen behalen door collectieve inkoop en uitvoering. Voor meer info klik hier >>.
  • Overige maatregelen
    Op www.energiewerkplaatsutrecht.nl/bedrijfsdaken staan nog enkele andere maatregelen waar bedrijven gebruik van kunnen maken. Denk hierbij aan het beschikbaar stellen van het dak aan een energiecoöperatie en gebruikmaken van de kennis van het  Energiefonds Utrecht om de investering rond te krijgen.

Eerder hebben wij jullie al geïnformeerd over de Omgevingsvisie van de provincie Utrecht. De gemeente gaat op deze visie reageren. De concept reactie zal op 14 oktober worden besproken in de commissie Fysiek Domein. Interesse in deze reactie? Klik hier >> .

Op 13 oktober wordt in de commissie Fysiek Domein de nota ‘Toekomstvisie bedrijventerreinen’ besproken. In de stuurgroep Samen aan Zet zijn wij bij de voorbereiding van deze visie op een goede manier betrokken. Samen met de OVSV hebben wij aan de gemeenteraad hiervoor, door middel van een brief, onze waardering uitgesproken. Voor ons gevoel zijn onze op- en aanmerkingen in goed overleg in deze nota verwerkt. Voor informatie over de stukken verwijs ik jullie naar de website van de gemeente. Ook de vergadering van deze commissie is live op internet te volgen.

Verder wijzen wij jullie op het whitepaper van de URECA-partners ‘Ondernemen in coronatijd’. Het document gaat in op 4 thema’s die voor ondernemers nu essentieel zijn: denken in scenario’s, werken aan een toekomstbestendig bedrijfsmodel, liquiditeit, en personeel. Dat gebeurt aan de hand van adviezen, reflectievragen en concrete tips. Regionale ondernemers delen hun ervaringen.
De hulp die URECA aan ondernemers kan bieden, kan onze lokale ondernemers goed van pas komen.

Tot slot kan ik jullie hier melden dat de provincie weer een coronamonitor heeft uitgebracht, de 13e alweer, met daarin ook cijfers over Stichtse Vecht. Hierin onder meer: ondernemers iets optimistischer over overlevingskansen, stijging aantal vacatures náást stijging van de werkloosheid, en ondernemers willen graag sparren met andere ondernemers over toekomstige business.
Met name de tips die op blz. 22 van de coronamonitor staan over regionale ondersteunings­mogelijkheden voor ondernemers, zijn goed om te weten.

Kamer van Koophandel

Zoals gebruikelijk geven we hier ook de informatie (die wij relevant vinden voor ons als zzp’ers) weer door die de KvK verzameld en gepubliceerd heeft in hun meest recente nieuwsbrief.

In het derde steunpakket zijn de NOW, TVL en de Tozo in aangepaste vorm verlengd van 1 oktober tot eind juni 2021. Het voornemen is de verschillende regelingen de komende maanden te versoberen en af te bouwen. De eerder aangekondigde vermogenstoets bij een Tozo-aanvraag, gaat pas in april 2021 in. Voor meer info zie de eerder genoemde KvK nieuwsbrief.

Verder is er een ‘Regeling belasting terugbetalen’ in het leven geroepen (mede op aandringen van MKB Nederland). Aanvragen van uitstel of verlenging van het uitstel was mogelijk tot 1 oktober. Daarmee loopt voor alle ondernemers het uitstel uiterlijk op 1 januari 2021 af. Voor het aflossen van de opgebouwde belastingschuld is er een ‘ruimhartige aflossingsregeling’ van 36 maanden (termijnen), vanaf 1 juli 2021. In het voorjaar van 2021 ontvangen ondernemers een brief van de belastingdienst met een voorstel voor een betalingsregeling. Voor die aflossingsperiode van 36 termijnen blijft de invorderingsrente op 0,01% staan. In totaal is bij bijna 13 miljard euro aan uitstaande belastingschulden om uitstel verzocht.


Zodra er weer iets te melden is, dan doen we dat uiteraard.

Ik wens jullie allen sterkte en hou je haaks!
Kees Swierts, voorzitter ZZP-platform