Corona’s eerste halfjaar is voorbij

Wat te verwachten in het najaar?

In onze vorige nieuwsbrief van juli schreef ik al dat er in de zomervakantie waarschijnlijk niet zoveel zou veranderen, als we met reces of soms zelfs écht op vakantie zouden gaan. Ruim een maand later moet ik constateren dat er inderdaad nog niet veel is veranderd. En de komende maanden zal dat, verwacht ik, nog wel even hetzelfde blijven. Met andere woorden: we kunnen voorlopig nog geen gezamenlijke activiteiten ontplooien als een algemene leden vergadering, een barbecue of een thema-avond. Ons doel als vereniging, namelijk ‘netwerken’, blijft dus ook achter. Maar we staan open voor goede ideeën, dus als je een tip voor ons hebt wat we wel zouden kunnen doen: mail of bel ons, we staan open voor suggesties.

Trends in onze omgeving

Als bestuur zullen we, achter de schermen, jullie natuurlijk zoveel mogelijk blijven voorzien van de laatste nieuwtjes. Ook de contacten met de gemeente, de ondernemersverenging OVSV en andere instanties en organisaties (als de provincie en de PBUW) zullen we actief blijven onderhouden. Zo hebben we op donderdag 3 september weer een vergadering gehad van de stuurgroep Samen aan Zet. De vorige vergadering vond plaats juist voor de corona-uitbraak in maart. Tussendoor zijn er wel (telefonische) contacten geweest, maar geen echte bijeenkomst. Deze vergadering was dus weer de eerste sinds lange tijd. In deze vergadering is gesproken over de corona (uiteraard!), over de plaatselijke economie (aan de hand van het ‘Programma Economie 2020-2023’) en over de regionale economie (aan de hand van het ‘Ruimtelijk Economisch Perspectief’ -REP-).

Voor de gemeenteraad van 29 september is door het College een memo opgesteld en ingezonden ter bespreking. In deze memo >> worden de effecten van de corona op de economie van Stichtse Vecht in kaart gebracht. Beschreven worden de trends in provincie, regio en gemeente. Ook faillissementen en baanverliezen passeren de revue, de instroom in WW en Bijstand.
Verder aandacht voor het gebruik van landelijke, regionale en lokale steunmaatregelen.
Interessant voor ons als zzp’ers is in dit kader natuurlijk de TOZO-regeling. Bij TOZO-1 was er nog sprake van 1629 aanvragen in Stichtse Vecht, bij TOZO-2 tot nu toe 302 aanvragen. Daarnaast ook aanvragen voor een bedrijfskrediet van maximaal 10.157 euro (37 aanvragen bij TOZO-1 en 16 bij TOZO-2). Wil je meer weten over deze interessante memo, klik dan hier >>. Wil je meer weten over TOZO-3 (de opvolger van TOZO-2, gaat in na 1 oktober) klik dan hier >>

Het ‘Programma Economie 2020-2023’ zullen we op korte termijn in de stuurgroep apart gaan bespreken. Daarvoor ontbrak in deze vergadering, met een nogal volle agenda, de tijd.

De Economische Visie van de provincie Utrecht is in volle voorbereiding. Ook de gemeente Stichtse Vecht draagt daarin zijn steentje bij. Wij volgen in ons gezamenlijk overleg deze stukken op de voet en leveren onze bijdrage en commentaar waar nodig en mogelijk (samen met OVSV en PBUW). Ook over dit onderwerp zullen wij binnenkort met de stuurgroep verder praten (afhankelijk van de ontwikkelingen). Wil je nu al meer weten over de REP, klik hier >>.

Overige informatie

In de wekelijkse nieuwsbrief van de gemeente deed de burgemeester op 27 augustus een oproep om toch vooral de coronaregels in acht te blijven nemen. Het aantal besmettingen liep op. Overigens lijkt het landelijke beeld nu op een zekere stabilisatie te wijzen, maar waakzaamheid blijft geboden aldus ook premier Rutte in de persconferentie op 1 september. Voorlopig verandert er dus nog niet veel.

Ook de Veiligheidsregio Utrecht wijst er op dat de maatregelen vooralsnog gewoon van kracht blijven. De meest recente noodverordening >> (20 augustus jl.) staat op de website van de Veiligheidsregio Utrecht.

De nieuwsbrief van de gemeente maakte ook melding van een interessante RES-webinar >> op 9 september, met als onderwerp de RES (regionale energie strategie). Als je dit een interessant onderwerp vindt, kun je je aanmelden >> voor dit webinar en het thuis op de laptop volgen (en mee doen).

Via een van onze contacten bij de gemeente (Emma Steenbergen) werden we gewezen op de subsidieregeling lokale initiatieven waardevol toerisme >> die is opengesteld. Heb je een initiatief en denk je dat je voor deze subsidie in aanmerking komt, dan kun je (via de website van de gemeente)  het formulier downloaden. De subsidiepot kent een plafond, dus wacht niet te lang want dan vis je misschien achter het net.

De recente nieuwtjes van de KvK vind je hier >>. Bijvoorbeeld over het Steunpakket 3 >> en TOZO-3 >>. Deze laatste regeling is verlengd tot juni 2021, met toets op beschikbare middelen. De regels worden strakker en magerder, maar als je er gebruik van kunt maken en het kan je helpen, zou ik het niet laten.

Zodra er weer iets te melden is, dan doen we dat uiteraard.

Ik wens jullie allen sterkte en hou je haaks!

Kees Swierts
voorzitter ZZP-platform