Fijne feestdagen en een voorspoedig 2022

Namens het bestuur wens ik alle leden van het ZZP-platform heel fijne feestdagen en een gelukkig en voorspoedig 2022. Ik hoop dat jullie, ondanks alle corona-perikelen, kunnen terugkijken op een relatief goed 2021 en wens jullie, privé en zakelijk, een goed 2022 toe. We zien elkaar hopelijk weer eens snel!

Kees Swierts, voorzitter.

En dan nu een paar mededelingen en een terugblik op 2021.

Geen Nieuwjaarsreceptie ZZP-platform

Ten gevolge van de recent afgekondigde lockdown hebben we helaas moeten besluiten om dit jaar weer geen nieuwjaarsreceptie te houden. Op 14 januari volgt weer een persconferentie door premier Rutte, maar we hebben er weinig vertrouwen in dat we spoedig daarna iets kunnen organiseren. Hopelijk iets verder in het voorjaar. Zodra er weer iets mogelijk is gaan we natuurlijk weer een netwerkbijeenkomst voor jullie organiseren. We houden jullie op de hoogte.

Nieuwjaarsreceptie OVSV

De OVSV wil in januari wel weer een nieuwjaarsreceptie houden, zoals gebruikelijk bij de Olifant, langs de Straatweg tussen Maarssen en Breukelen. Als datum is voorlopig 19 of 26 januari geprikt, maar ook hier zal het sterk afhangen van de persconferentie op 14 januari of die receptie door kan gaan of niet.
Zodra we iets meer weten zullen we dit aan jullie bekend maken, want natuurlijk zijn onze zzp-leden dan ook weer welkom bij dit beroemde stamppottenbuffet.

Terugblik op 2021

Het was me het jaartje wel, dat 2021. Het coronatijdperk van 2020 zette zich met nog meer gevolgen door in 2021. Voor onze vereniging (en voor OVSV) lagen de netwerkbijeenkomsten vrijwel stil. Alleen achter de schermen konden wij als bestuur nog iets doen. En natuurlijk nieuwsbrieven schrijven om jullie op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en de ondersteunings­mogelijkheden door de (lokale) overheid. En de gemeente ondersteunt nog steeds, kijk nog maar eens op hun website >>.

Ondertussen probeerde iedereen zo goed en zo kwaad als het ging te overleven. Enkele van jullie overleefden behoorlijk goed, maar ook een aantal zzp’ers kregen het flink voor de kiezen. En dat is nog niet voorbij, helaas.
Maar nu loopt het 2021 dan echt tegen het eind. De kerstdagen staan voor de deur. Voor de meesten van ons tijd om even te relaxen en terug te denken aan wat er in het afgelopen jaar zoal gebeurd is.

Bijeenkomsten in 2021

In 2021 hadden we dus geen nieuwjaarsborrel. Op 15 februari hadden we met enkele deelnemers een zoombijeenkomst. Het was goed om elkaar weer eens te zien en te horen. Maar lekker netwerken is dat natuurlijk niet.
Op 15 april hielden we een digitale workshop met het thema Ruziemaken.
Donderdag 8 juli troffen we elkaar bij een ZZP-Platform netwerkborrel op de Zonnebaan, bij Valérie. Een verademing om elkaar weer eens in levenden lijve te zien. Buiten op het terras, dus we voldeden aan de coronaregels.
De haringparty van de OVSV kon helaas niet doorgaan,
Op 7 oktober konden we wel aanschuiven bij de OVSV-barbecue bij de Wilgenplas. Gelukkig kwamen daar ook verscheidene leden van onze vereniging om te netwerken.
Hetzelfde gebeurde bij de ALV van de OVSV, op 11 november, bij de Olifant. Ik had de voorzitter van de OVSV voor deze vergadering ondersteuning verleend (jaarverslag, sheets, etc.). Maar op de dag zelf moest de voorzitter zich helaas ziek melden. Omdat ik geholpen had alles voor te bereiden kon ik gemakkelijk de voorzittersrol overnemen. Zodat deze avond werd geleid door een bestuurslid van ons ZZP-platform…..
Zelf hebben we geen barbecue en geen ALV kunnen houden. Ook andere bijeenkomsten als de kerstpakkettenavond, etc., konden geen doorgang vinden.

Samen met de gemeente en OVSV hebben we met een enkele zzp’ers moeite gedaan om de Dag van de Ondernemer, in november te organiseren. De organisatie stond als een huis, sprekers waren ingehuurd, etc. Maar ook hier: op het laatste moment moest dit evenement door de corona worden afgeblazen. We hopen dat we ergens in het voorjaar een inhaalslag kunnen maken. Het draaiboek ligt immers klaar!

Tot slot hebben we ook dit jaar weer enkele vergaderingen van de stuurgroep Samen aan Zet gehad. In deze stuurgroep zitten leden van OVSV en ZZP aan tafel met ambtenaren en de wethouder van Economie.

Met andere woorden: niet alleen wij als zzp’ers waren ondanks alles actief in 2021, ook de gemeente en OVSV, onze partners, waren druk. Dat belooft wat voor het volgende jaar. Wij hebben er zin in! En laten we hopen dat de corona wat afzwakt en dat we weer wat meer kunnen. Doe je mee?