Gezellige Nieuwjaarsborrel

Op 8 januari jl. hebben we weer onze jaarlijkse nieuwjaarsborrel gehouden. Deze keer bij De Heeren in Loenen. Voor enkele bewoners van Loenen reden om zich bij ons te voegen. En de ‘vaste club’ uit de andere kernen was gewoon op de fiets of in de auto gestapt en waren er ook. Het werd dus een gezellige bedoening daar in dat mooie café in Loenen.

Naast zo’n 25 eigen leden mochten we ook enkele gasten van buiten onze vereniging verwelkomen: Cees van den Oosten, voorzitter OVSV, Rianne Beekman, raadslid VVD (die gelijk ook haar ZZP-buurvrouw maar als introducé meenam), Ike Roetman, raadslid ChristenUnie/SGP, en de twee accountmanagers van de gemeentelijke afdeling Economische Zaken: Bettie Duijff en Patricia Swinnen. Extra belangstelling van buiten stellen we altijd erg op prijs, dus onze voorzitter heette hen apart welkom in zijn nieuwjaarsboodschap. En we mochten ook enkele nieuwe leden verwelkomen: Klaartje Snoeren en Robbert Oelp . Beide hadden het zichtbaar naar hun zin: welkom!

Staande op een stoel probeerde de voorzitter boven het geroezemoes uit te komen en zijn nieuwjaarsspeech uit te spreken. Dat viel niet mee, vooral door het ontbreken van een microfoon en een verkouden keeltje. Maar toch lukt het hem om de nodige aandacht te besteden aan de ontwikkelingen van onze vereniging in het vorige jaar en hij gaf daarbij tevens een doorkijkje naar de plannen voor het komende jaar. Ook stond onze voorzitter stil bij het overlijden van onze burgemeester Marc Witteman, zijn belang voor ons als ZZP-platform en de wijze waarop Stichtse Vecht van hem afscheid heeft genomen. We sloten dit stukje af met een minuut stilte.

Tijdens deze receptie was een prominente plaats ingeruimd voor de banner waarop we sinds enige tijd bijhouden wie met wie ‘lijntjes’ heeft binnen ons netwerk. Deze banner biedt gasten en nieuwkomers in één oogopslag een helder beeld wat het belang is van ons ZZP-netwerk.

Benieuwd naar onze foto’s (gemaakt door Peter Visser)? Klik hier voor een indruk >>.

Benieuwd naar een indruk van de sfeer? Klik hier voor een korte video-impressie >> (gemaakt door Robbert Oelp) inclusief een kort interview met onze voorzitter.

Ten slotte: Bent u benieuwd naar onze Agenda voor de komende periode? Klik hier voor meer informatie >>. Let wel: deze Agenda wordt regelmatig bijgewerkt, dus kom nog eens vaker terug op onze mooie, nieuwe website.