Hoe houd je afstand en blijf je toch in contact tijdens de coronacrisis?

Premier Rutte roept ons op om afstand te houden. En daar hebben we grote moeite mee. Het is tegenstrijdig met onze normale manier van omgaan met elkaar. Maar het is wel nodig, daarvan zijn we overtuigd. Hoe houden we dan toch contact met elkaar? Want dat we elkaar nodig hebben, daarvan zijn we ook overtuigd.

Speeddate-op-afstand

In onze jaaragenda hadden we voor mei een speeddate opgenomen. Je weet wel: kort met elkaar netwerken en de nodige informatie uitwisselen. Nou, zo’n bijeenkomst zit er nu even niet in.
Maar het bracht ons wel op de gedachte om iets dergelijks toch te organiseren binnen ons platform. En dat kan per telefoon! Wat let ons om een soort ‘telefooncirkel’ op te zetten, zoals sommige zorgorganisaties dat allang hebben. Nu niet om te kijken of iedereen in de cirkel nog reageert, zodat we weten dat het goed gaat met iedereen. Nee, netwerken is het sleutelwoord en dat kan door deze methode van ‘speeddaten-op-afstand’. Een normale speeddate organiseren we vrij strak, met een stopwatch en een schema wie met wie praat, zodat iedereen aan de beurt komt en je die avond zoveel mogelijk aanwezigen kunt spreken. Als we elkaar gaan bellen doen we dat niet met een stopwatch, maar wel volgens een schema. Daarbij word je dagelijks door een collega gebeld en je belt zelf ook een (andere) collega. Zo spreek je dus dagelijks twee andere zzp’ers van ons platform. Misschien kun je elkaar helpen, misschien is een luisterend oor of een gezelligheidspraatje al genoeg. Maar we netwerken wel en we oefenen in speeddaten! Voorkom dat je verandert van een zelfstandige zzp’er in een zielige zzp’er. Er is werk aan de winkel, help elkaar met creativiteit, contacten, ideeën, enzovoort! Wij denken dat een mondeling telefoongesprek daarbij effectiever is dan een van de andere sociale media. Spreek elkaar en gebruik, als het even kan, daarbij ook de mogelijkheid van beeldtelefoon (WhatsApp, Skype of Facetime).

Wil je meedoen?

Geef je op bij ons en wij maken een schema voor de komende weken. Zo spreek je dagelijks 2 collega’s en de loop van enkele weken misschien wel tientallen collega’s. Hoe meer er meedoen, hoe beter. Maar voel je niet verplicht, ieder lid is vrij om mee te doen of niet.
Meld je tot zondagavond aan op info@zzpstichtsevecht.nl, dan gaan we maandag een belschema in elkaar sleutelen.

We horen graag van je!
In de tussentijd wensen we jullie veel sterkte en een goede gezondheid.

Namens het bestuur van het ZZP-platform,
Kees Swierts, voorzitter.