Hoe loopt het?

Loop je met je ziel onder je arm?

In de Nederlandse taal kennen we veel uitdrukkingen met ‘lopen’. Zouden er in deze tijden van corona nieuwe uitdrukkingen bij komen? Dat het raar kan lopen, daar zijn we nu wel achter. Sommigen van ons lopen met de kop tegen de muur, voor anderen lijkt het met een sisser af te lopen.
Maar als je nu echt met je ziel onder je arm loopt en je wilt weer eens gewoon je zzp-collega’s ontmoeten, dan kan dat binnenkort! Rietje Beeren en Monique Linnemann proberen iets leuks te organiseren. Waar en hoe is nog niet helemaal duidelijk, maar een datum is alvast geprikt: hou 22 december (rond 14:00 uur) vrij in je agenda om met je zzp-collega’s een mooie kerstwandeling te maken! Even niet achter het beeldscherm of telefoon, maar heerlijk coronaveilig in de buitenlucht.  Elkaar zien en bijpraten tijdens een wandeling is toch veel leuker dan met behulp van Zoom …
Wil je meewandelen, schrijf je dan in via een mail naar info@zzpstichtsevecht.nl! Waar in Stichtse Vecht, dat horen jullie later!

Mondkapjes verplicht vanaf 1 december

Het lijkt er op dat we voorlopig nog veel last zullen houden van de corona en de bijpassende, beperkende maatregelen. Vanaf 1 december is natuurlijk het meest opvallend de verplichte mondkapjes voor de ‘openbare besloten ruimten’, in winkels, musea, scholen, etc. En dat is niet voor niks, want er zijn nog steeds te veel besmettingen en te veel zieken. Ook in Stichtse Vecht, kijk maar eens hier. Dus ook dichtbij huis moeten we goed oppassen!

Zoals jullie ondertussen gewend zijn ook in deze nieuwsbrief nu weer een verzameling van trends en ondersteunende maatregelen. Doe er je voordeel mee en hou je haaks!

Dag van de Ondernemer

De gemeente heeft, ondanks alle praktische problemen die dat oplevert, ook dit jaar weer een ‘Dag van de Ondernemer’ georganiseerd.
Als je wilt weten hoe dat is verlopen en wat wij als ZZP-platform (en als OVSV) daaraan hebben bijgedragen, kun je het verslag hier lezen >>.

Gemeente Stichtse Vecht

Op 26 november hebben we weer een stuurgroep bijeenkomst ‘Samen aan Zet’ gehad, met wethouder Van Dijk, enkele ambtenaren van de afdeling Economie, een vertegenwoordiging van de OVSV en het ZZP-platform. Belangrijke onderwerpen waren de corona (maatregelen, cijfers, etc.), lokaal: ‘Het Programma Economie 2020-2023’ (met de mijlpalen in de afgelopen periode en de ‘Toekomstvisie Bedrijventerreinen’) en regionaal: ‘De Economische visie provincie Utrecht’. 

Verder heeft de gemeente alle bouwprojecten (en de bijbehorende websites) gebundeld op één pagina op de website van de gemeente. Klik hier >>.

En zo als we eerder hebben gemeld heeft de gemeente ook de ‘hulp in tijden van corona’ gebundeld op een aparte pagina. Klik hier >>.

In de VAR van deze week meldt de gemeente verder dat maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers vanaf januari 2021 met terugwerkende kracht een beroep kunnen doen op de zogenoemde corona-risicoreserve. De gemeenteraad heeft onlangs ruim 3,5 miljoen euro gereserveerd om extra covid-19 gerelateerde kosten te dekken. Het financiële nadeel of de meerkosten moeten aantoonbaar verband houden met covid-19. Ook wordt meegewogen of de relatie de mogelijkheid heeft beroep te doen op andere bestaande regelingen.

Provincie

Vanuit de gemeente (Patricia Swinnen) werden wij gewezen op de ROM (Regionale Ontwikkelings Maatschappij) Utrecht Region. Zij hielden op 16 november een event, we hebben jullie daar eerder op gewezen. Nu heeft Patricia ons de presentatie gestuurd. Geïnteresseerd? Klik dan hier >>. Voor informatie over de ROM klik hier >>.

Kamer van Koophandel

Zoals gebruikelijk geven we hier ook de informatie (die wij relevant vinden voor ons als zzp’ers) weer door die de KvK verzameld en gepubliceerd heeft in hun nieuwsbrief van 25 november en in hun meest recente nieuwsbrief van 1 december.
In de nieuwsbrief van 25 november wordt onder andere melding gemaakt van de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB. Deze TVL helpt mkb-bedrijven en zzp’ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. Aanvragen van TVL Q4 2020 kan van 25 november 2020 tot en met 29 januari 2021 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Voor meer info zie de nieuwsbrief.
In de nieuwsbrief van 1 december staat een opsomming van de belangrijkste wetswijzigingen voor zzp’ers per 1 januari 2021. Zo komt er bijvoorbeeld een wet die dreigende faillissementen makkelijker kan voorkomen. En bekijk ook de rekentool eens om te zien of je tarieven aangepast moeten worden ten gevolge van bijvoorbeeld de nieuwe tarieven in de inkomstenbelasting. En welke maatregelen ten gevolge van de corona lopen gewoon door? Voor al die vragen zie ook de betreffende nieuwsbrief.

Familiejournaal

In de vorige nieuwsbrief vroeg ik: “En hoe gaat het met jullie?”. Op die oproep heb ik niet veel reactie gehad. Blijkbaar is iedereen te druk (of deze nieuwsbrief wordt onvoldoende gelezen, nee toch?).
Wel waren er reacties op mijn persoonlijke e-mail aan de leden met betrekking tot de contributie. Wel, geen of lagere contributie? De meningen zijn verschillend. Maar daarover gaan we pas in de eerstvolgende ALV met elkaar beslissingen nemen.

Voorlopig gaan we ons eerst voorbereiden op de wandeling van 22 december zoals we dat aan het begin van deze nieuwsbrief hebben aangekondigd. Hou die middag vrij en meld je aan!
Want het zal iedereen wel duidelijk zijn dat andere evenementen, als onze jaarlijkse kerstpakketten-avond en een nieuwjaarsreceptie, er nu even niet in zitten. Jammer, maar misschien kunnen we het opvangen met de wandeling. We zien wel hoe het loopt, nietwaar?

Zodra er weer iets te melden is, dan doen we dat uiteraard.

Ik wens jullie allen sterkte en hou je haaks!
Kees Swierts, voorzitter ZZP-platform