Ruimtelijk-Economische Strategie

Na de aftrap op de “Kennismarkt voor de Utrechtse economie” op 22 november jl. is door Buck Consultants International op basis van de opgehaalde informatie, het Economisch beeld voor Utrecht+ en aanvullende bronnen en observaties een analyse gemaakt van de Utrechtse economie. Hiermee is ten eerste het huidige economische profiel verrijkt.

Voorts is geïnventariseerd welke trends en ontwikkelingen op Utrecht+ afkomen, en wat voor ruimtelijke impact die gaan hebben. Denk bijvoorbeeld aan robotisering, maar ook aan klimaatproblematiek en energietransitie, bevolkingsgroei, huishoudensverdunning en gewijzigd consumentengedrag. 

Deze bevindingen worden deze en komende weken in een viertal sessies nog verder verdiept. Dit gebeurt op basis van thema’s die uit de bevindingen naar voren zijn gekomen. Samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden gaan we tijdens deze sessies informatie over het thema verzamelen, delen en verrijken. Ook gaan we over het thema met elkaar in discussie over wat we als provincie Utrecht + willen zijn en wat daarvoor nodig is.

De eerste verdiepingssessie heeft afgelopen maandag 12 maart plaatsgevonden, en ging over  de versterking van de maakindustrie in Utrecht+. Deze bijeenkomst was geanimeerd en goed bezocht.

De komende weken staan de volgende bijeenkomsten op de planning:

22 maart , versterking van het vestigingsmilieu met interactiemilieus en groene omgeving

Deze sessie gaat  over de behoefte aan een ander type werkmilieus (zogenaamde interactiemilieus). We zien dat er steeds meer vraag is naar werkmilieus buiten de formele bedrijven- en kantorenlocaties. Vragen die aan de orde komen zijn onder meer:  wat is het toekomstbeeld als het gaat om werkmilieus, welke voorzieningen vraagt dit, welke andere randvoorwaarden zijn van belang? Anderzijds gaat het over de economische kansen die een groene omgeving biedt. Denk aan de nabijheid van waardevol groen als onderdeel van het vestigingsklimaat, maar ook aan ondernemerschap ín het groen (congres en vergaderen, horeca, adventure etc.).  Hoe kunnen we hierop in spelen?

26 maart, Slimme logistiek door focus en technologie

Deze sessie gaat over het toekomstbeeld over de logistiek in Provincie Utrecht +. Utrecht + is een erg gewilde vestigingsplaats voor logistieke bedrijven, tegelijkertijd moeten we zuinig omgaan met onze bedrijvenlocaties. Dit betekent dat we keuzes moeten maken. Vragen die aan de orde komen zijn onder meer:  waar willen we specifiek op gaan inzetten, welke onderdelen van de logistiek zouden we wel willen faciliteren en waarom, wat betekent dit voor de werkgelegenheid, beschikbaarheid van bedrijvenlocaties en mobiliteit? Denk aan technologie/smart mobility die kan leiden tot efficiënter vervoer, maar ook aan logistieke activiteiten die hard nodig zijn voor het functioneren van het overige bedrijfsleven

29 maart, Hoe maken we de cirkel rond: samenwerken voor innovatie, gezond en circulair

Deze sessie gaat over het realiseren van een betere samenwerking tussen bedrijven onderling en met (kennis) instellingen in de provincie Utrecht +. Vragen die aan de orde komen zijn onder meer: waar liggen kansen voor verdere samenwerking en netwerken? Waar liggen kansen om concreet met ‘gezond’ en ‘circulair’ aan de slag te gaan? Hoe kunnen we dit verder invullen, bijv. qua ruimte (werkmilieus) en situering woon/werkmilieus?

In verband met groepsgrootte en samenstelling, gaat deelname aan deze bijeenkomsten op basis van uitnodiging. Mocht u echter specifieke belangstelling hebben voor een van deze verdiepingssessies, neem dan even contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . met name vanuit het bedrijfsleven kunnen we voor deze sessies nog wel wat aanvulling gebruiken.

Na de verdiepingssessies zullen we aan de slag gaan met het schrijven van de visie en strategie. Reserveert u alvast 17 mei ’s middags in uw agenda: dan presenteren we ons voorstel voor een visie en strategie en gaan we daarover graag met u in gesprek.

Met vriendelijke groet,


Ineke Schartman

Projectleider Ruimtelijk-economische Strategie