Koninklijke onderscheidingen voor twee leden van het ZZP-platform Stichtse Vecht

Kees-Bertine-lintje

Op donderdag 26 april 2018 ontvingen 2 leden van ons ZZP-platform Stichtse Vecht in het kader van de Algemene Gelegenheid, beter bekend als lintjesregen, een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Marc Witteman.  

Onze hartelijke felicitaties voor Bertine en Kees.

Kees Swierts (lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Kees ontvangt zijn onderscheiding vanwege zijn vrijwillige verdiensten als secretaris van de Maarssense Omroep Stichting (1993-1999), maar ook als vrijwilliger en secretaris (vanaf 2000) van handbalvereniging Nijenrodes in Breukelen. Hier hield hij zich bezig met de jaarkalender, het organiseren van activiteiten en het vastleggen van procedures in handboeken, die nog steeds actueel zijn. Ook het secretariaat werd door hem geprofessionaliseerd. In 2008 werd hij hiervoor beloond met de Bob van Vredeprijs en in 2011 werd hij erelid van de handbalvereniging.

Vanaf 2012 is Kees vrijwilliger en vanaf 2013 secretaris van Stichting Repair Café Stichtse Vecht. Hier fungeert Kees als organisator, gastheer, webbeheerder, redacteur van de nieuwsbrief en sponsorwerver.

In 2014 werd Kees secretaris en vanaf 2015 voorzitter van het ZZP-platform Stichtse Vecht. Hij schreef een visiedocument met de gemeente in het Economic Board en fungeert als motivator en adviseur van de activiteitencommissie én als mentor voor starters.
 

Bertine Oosthoek-Bogaard (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Bertine ontvangt haar onderscheiding voor haar vele vrijwilligersactiviteiten.

Zo heeft zij sinds 1983 tot heden tal van vrijwilligerswerkzaamheden gedaan voor de Protestantse kerk in verschillende gemeenten waar zij woonachtig was en is. Zij was organisator van de Rehoboth Jeugdgroep in Katwijk, lid van het Cathechese team in Delft, bestuurslid van de koffiebar in Loosdrecht, koster en lid van de gesprekskring in Amsterdam en in Breukelen, lid van de commissie missionair werk, lid van de evangelisatiecommissie, oprichter van de bijbel- en leeskring. Daarnaast verzorgde zij in al deze gemeenten de publiciteit als lid van de publiciteitscommissie.

Ook bij het CDA heeft Bertine tussen 2002 en 2011 haar sporen verdiend. Als bestuurslid en vicevoorzitter van het CDA, afdeling Wijdemeren, secretaris van het CDA, afdeling Breukelen, als raadslid, coalitieleider en fractievoorzitter namens het CDA in de gemeenteraad van Breukelen. In 2011 was zij fractievoorzitter en raadslid namens het CDA in de gemeenteraad van Stichtse Vecht. Die functie heeft zij in dat jaar neergelegd.

Naast haar taken binnen de gemeente was ze sinds 1 september 2010 actief in het klimaatberaad van het landelijk CDA, gaf ze trainingen en leidde intervisie voor wethouders.

Andere verdiensten zijn: directeur en onbezoldigd bestuurslid (1993-2004) van kasteel Sypesteyn in Loosdrecht (gemeente Wijdemeren), redactielid van en vrijwilliger bij de Historische Kring Breukelen (2003-2017), bestuurslid en sinds 2017 vicevoorzitter van de Commissie L.C. Dudok de Wit Fonds. In het lustrumjaar 2013 was zij eindverantwoordelijk voor alle activiteiten die georganiseerd waren tijdens de lustrummaand en hield zij het budget nauwlettend in de gaten.

Sinds 2008 is Bertine commissielid van de Beursvloer Stichtse Vecht, waar zij de public relations verzorgt, maatschappelijke organisaties werft en deelnemers traint. Ook bij Stichting Vechtsnoer, Stichting C-fordt, Slot Zuylen, Stichting Vecht in Dialoog en als bestuurslid van het Vechtstreekmuseum is zij nauw betrokken geweest.

Vanaf 2014 is zij initiatiefnemer en voorzitter van de Stichting Kledingbank Stichtse Vecht. Hiervoor bedacht zij een werkplan, regelde een opslag en coördineert de kledinguitgifte. Ook de Voedselbank en de Speelgoedbank konden op haar steun rekenen en werden er fietslessen gegeven aan vluchtelingen om zo hun mobiliteit te vergroten.

“Als geen ander komt mevrouw Oosthoek op voor het recht van de sociaal zwakkeren in de maatschappij”, aldus burgemeester Witteman in zijn toespraak.

Foto: Mila Swierts

Bron: www.stichtsevecht.nl