ZZP-platform biedt waar voor je geld

ZZP-platform Stichtse Vecht is de meest actieve vereniging voor de Zelfstandige Zonder Personeel in de regio. Met ongeveer 70 leden en meer dan tien activiteiten per jaar* moet je moeite doen om je collega ZZP’ers niet te ontmoeten.

 

Waar staan we voor en waar gaan we voor?

Het ZZP-platform Stichtse Vecht is een ondernemend, actief en inspirerend platform dat de Zelfstandige Zonder Personeel in de Stichtse Vecht een gezicht geeft en tot doel heeft onderlinge samenwerking te bevorderen. Uitgangspunt is het stimuleren van de economische bedrijvigheid in regio Stichtse Vecht door en voor ZZP’ers. Contacten onderling leggen, kennis en kunde uitwisselen en de achterban stimuleren, zijn een paar van onze speerpunten. Het zijn van een klankbord voor elkaar en samen te werken aan klussen dan wel elkaar klussen door te spelen zijn belangrijke neveneffecten.

Wie zijn de leden en wie kan er lid worden

Ongeveer 70 enthousiaste ZZP'ers die open staan voor adviezen en die bereid zijn hun eigen kennis en kunde te delen met mede-zzp'ers hebben zich aangesloten bij de vereniging.

Alle zzp’ers uit gemeente Stichtse Vecht die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland kunnen lid worden van de vereniging ZZP-platform Stichtse Vecht.

De gemeente Stichtse Vecht heeft twaalf kernen: Nigtevecht, Vreeland, Loenen aan de Vecht, Loenersloot, Nieuwersluis, Nieuwer Ter Aa, Breukelen, Kockengen, Maarssen, Maarssenbroek, Tienhoven/Molenpolder en Oud-Zuilen.

ZZP’ers van buiten de gemeente die wel een sterke economische binding hebben met de gemeente kunnen zich ook aanmelden. Het bestuur beslist in die gevallen over lidmaatschap. Andere uitzonderingen (zoals bijvoorbeeld het parttime in dienst hebben van een of twee medewerkers) zijn bespreekgevallen. Meld je in ieder geval aan. Nee heb je, ja kun je krijgen!

Samen werkt ’t beter (en leuker)!

* Kijk op de agenda of er iets voor jou bij staat of organiseer zelf een activiteit.
   Lees meer hierover bij de artikelen "Eet- en weetlunch" en "Blikopener".

 

Samen werkt beter (en leuker)! ZZP-platform Stichtse Vecht

Kennismaking

Netwerken is niet alleen nuttig, maar ook leuk en inspirerend. ZZP-platform Stichtse Vecht biedt zzp’ers de mogelijkheid kennis te maken met andere zzp’ers uit de gemeente door informele netwerkbijeenkomsten te organiseren, zich te presenteren op de website en lid te worden van de ZZP-platform Stichtse Vecht groep op Linkedin.

Kennisdeling

Twee weten meer dan een! ZZP-platform Stichtse Vecht biedt zzp’ers de mogelijkheid kennis en ervaring uit te wisselen onder meer door periodieke eet- en weetlunches, de organisatie van workshops en het uitnodigen van gastsprekers op thema-avonden.

Samenwerking

ZZP-platform Stichtse Vecht streeft naar een gezamenlijke profilering om een positieve bijdrage te leveren aan de beeldvorming van zzp’ers als deskundige ondernemers, door onder andere op te treden als gastspreker.
ZZP-platform Stichtse Vecht wil de zichtbaarheid van zzp’ers vergroten bij de grote opdrachtgevers in de regio en heeft daartoe onder andere een zetel in het bestuur van OSV (Ondernemersvereniging Stichtse Vecht).

Business genereren

ZZP-platform Stichtse Vecht biedt een platform om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.
ZZP-platform Stichtse Vecht biedt de mogelijkheid klanten te acquireren onder andere door een advertentie te plaatsen op de website.

Belangen behartigen

ZZP-platform Stichtse Vecht bundelt de krachten en komt op voor de belangen van zzp’ers woonachtig en/of werkzaam in Stichtse Vecht richting de gemeente:

  • Een transparant aanbestedingsbeleid met een streven naar lokaal uitbesteden en de mogelijkheid opdrachten op te knippen
  • Medewerking verlenen aan initiatieven voor een bedrijfsverzamelgebouw en/of het benutten van leegstaande gebouwen voor zzp’ers
  • Bedrijf aan huis mogelijk maken in alle bestemmingsplannen voor woonwijken

Lid worden?

Vul dan formulier in. Het lidmaatschap is € 75,- (ex btw) per kalenderjaar, te voldoen bij per automatische incasso.

schrijf in