Laatste nieuws van de gemeente

Nieuwsbrief gemeente

In de nieuwsbrief van de gemeente van deze week zijn weer een paar nieuwtjes vermeld: de midzomerbijeenkomst gaat dit jaar niet door, non-food is weer toegestaan op de markt, en er wordt weer veel (digitaal!) vergaderd, door commissies, de raad en het college.

Stuurgroep Samen aan Zet

Ook wij hebben donderdag jl. digitaal vergaderd: we kwamen (digitaal en in een kleinere samenstelling dan normaal) weer eens als stuurgroep ‘Samen aan Zet’ bij elkaar: wethouder Maarten Van Dijk, accountmanager Emma Steenbergen en de voorzitters van de beide ondernemersverenigingen Cees van den Oosten (OVSV) en Kees Swierts (ZZP). Goed om elkaar weer te spreken en elkaar bij te praten. Maar zoals anderen ook wel ervaren zullen hebben, digitaal is toch wel wat anders dan fysiek bij elkaar in vergadering zijn. Je mist de nuances van de lichaamstaal en de mimiek op zo’n klein schermpje. Maar toch goed om elkaar weer te spreken! We spraken af elkaar op 28 mei weer (digitaal) te zien en zaken af te stemmen. En zodra het mogelijk is weer met elkaar aan tafel te zitten (in juni of juli, zodra het weer is toegestaan).

Maatregelen

Waar hadden we het zoal over? Over de stand van zaken in Stichtse Vecht en over allerlei regelingen, maar ook over bijvoorbeeld de heropening van de horeca in Stichtse Vecht per 1 juni a.s. De regering moet het nog definitief bevestigen, maar we hebben goede hoop. En dan gaat ook het terrassenexperiment van start. Dit experiment wordt verlengd in april t/m juni 2021. Horecaondernemers worden verder aangemoedigd contact op te nemen met de gemeente als zij een groter of aangepast terras willen. Algemene regels zijn niet te geven, dat zal maatwerk moeten zijn (passend uiteraard binnen de 1,5m-regelgeving).

Ondersteuning van ondernemers

Op dit moment zijn er zo’n 1.500 aanvragen (in Stichtse Vecht) binnengekomen bij de gemeente Utrecht in het kader van de TOZO. Meer weten? Kijk dan ook weer eens op de monitor van de provincie (de 6e monitor alweer!). En er zijn in Stichtse Vecht 331 toekenningen gescoord in de NOW-regeling (tegemoetkoming in de loonkosten).

KKC: Kleine Kredieten Corona Garantieregeling

Bij de TOZO was sprake van een tijdelijke overbrugging, vooral voor zzp’ers, bij TOGS was sprake van een eenmalige gift voor ondernemers (die aan bepaalde criteria voldoen). Maar wat nu als je een bedrag wil lenen? Daarvoor is de KKC in het leven geroepen: de Kleine Kredieten Corona Garantieregeling. De KKC is opgetuigd voor bedrijven die moeite hebben aan relatief klein krediet te komen. De staat stelt zich dan voor een aanzienlijk deel voor de leningen garant (tot hoge percentages!), waardoor het risico voor banken en andere financiers om geld uit te lenen kleiner is. Krediet (10 tot 50.000 euro) krijgen wordt daardoor eenvoudiger. De gemeente stuurde ons over deze regeling deze week al een brief, maar binnenkort wordt er meer bekend over aanvraagprocedures en de voorwaarden. Hopelijk wordt de regeling nog in mei ingevoerd (na goedkeuring door de Europese Commissie). Vooral voor kleine ondernemers (en zzp’ers) kan deze regeling interessant zijn. Voor meer informatie klik hier

Informatie via de KvK

Niet alleen de provincie verzamelt relevante informatie. Ook nu verwijs ik je weer naar de info van de KvK. Het actuele nieuws over de crisis is door hen verzameld op hun corona-pagina. De regelingen vind je hier en de maatregelen vind je hier op een rijtje.

En hoe gaat het met jou?

Ik heb hierboven nu wel informatie gegeven en doorverwijzingen, maar dat heb ik al eerder gedaan. Ook hebben we al eerder als bestuur onze hulp aan jullie aangeboden. Maar ik krijg héél weinig reactie ….. Daarom zullen we als bestuur alle leden van ons Platform de komende tijd eens opbellen en vragen hoe het nu écht met jullie gaat. Waar zit je mee, of gaat het eigenlijk best goed? Waar kunnen we je mee helpen, of wil je liever je eigen boontjes alleen blijven doppen? Uit die gesprekken zullen we proberen een rode draad te trekken, zodat we met die informatie gericht met (bijvoorbeeld) de gemeente en andere organisaties kunnen overleggen. Met het oog op de privacy zullen we die gesprekken uiteraard vertrouwelijk houden, maar als er een algemene tendens is, dan willen we die toch graag benutten om elkaar als leden van het Platform te helpen en te laten helpen. Dus als je gebeld wordt door een bestuurslid, dan is dat de reden. 

In de tussentijd wens ik je veel sterkte, wijsheid en gezondheid. En als je denkt dat ik iets voor je kan betekenen (via mijn netwerk bij onder andere de OVSV en de gemeente), laat het dan weten.

Hou je haaks!

Kees Swierts, voorzitter ZZP-platform.