Nieuws met betrekking tot de recessie

Brief van de gemeente met samenvatting regelingen

De gemeente heeft deze week (per post) alle ondernemers van Stichtse Vecht een brief gestuurd met daarin opgenomen alle rijksmaatregelen en de lokale regelingen die er zijn in het kader van de economische (corona) recessie. Zeker het lezen waard! Heb je de brief niet ontvangen of nog niet gelezen, klik dan hier om er kennis van te nemen.

Als nieuwe regeling wordt in de brief verwezen naar de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het MKB. Als je voor de TOGS in aanmerking kwam, kun je ook van deze TVL gebruik maken.

Verder de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) om loonkosten op te vangen, en de verlenging van deze maatregel (NOW 2.0).

Bij de Belastingdienst is het in sommige gevallen mogelijk om uitstel van belasting aan te vragen. En de Aanslagoplegging toeristenbelasting 2019 zal gaan veranderen.

Wat dichter bij huis voor ons als zzp’ers: de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) is verlengd tot 30 september (Tozo2, aan te vragen vanaf 15 juni).

De criteria voor het Centraal Leefbaarheids Budget is door het college van B&W verruimd voor het lopende jaar.

Tot slot geeft de brief nog informatie over de Utrecht Region Economische Corona Alliantie (URECA, bedoeld voor persoonlijk advies) en over het Werkgeversservicepunt Midden-Utrecht. Dit laatste servicepunt zou misschien voor sommige van onze zzp’ers een (tijdelijke) oplossing kunnen bieden nu omzet en inkomen soms grotendeels wegvallen. De gemeente SV participeert in dit servicepunt.

Kortom, weer een brief met veel info en doorverwijzingen naar betreffende websites.

 

Ondersteuning van ondernemers

Op dit moment zijn er (landelijk) zo’n 360.000 aanvragen binnengekomen in het kader van de Tozo. Meer weten? Kijk dan ook weer eens op de meest recente monitor van de provincie (de 9e monitor alweer!). Van de info in de brief van de gemeente vind je in deze monitor nog het een en ander aan achtergrondinformatie en -cijfers.

 

Nieuwsbrief gemeente

In de nieuwsbrief van de gemeente van vorige week wordt niet veel nieuws (specifiek voor ons als zzp’er) vermeld in het kader van de corona. Wel meldt de gemeente dat de horeca per 1 juni weer open mag.

Wist je overigens dat de gemeente haar website onlangs heeft vernieuwd? Kijk hier maar eens rond.

In het vervolg op het (telefonische) overleg met de Stuurgroep Samen aan Zet (op 14 mei, zie mijn vorige nieuwsbrief) hebben we onlangs (28 mei) weer even met elkaar bijgepraat. Korte contacten, intensief, maar heel nuttig om elkaar op de hoogte te houden van de recente ontwikkelingen. Heb je ook iets dat daar het vermelden waard is? Meld het me en ik neem het mee in dit overleg.

 

Informatie via de KvK

Niet alleen de provincie verzamelt relevante informatie. Ook nu verwijs ik je weer naar de info van de KvK. Het actuele nieuws over de crisis is door hen verzameld op hun bijgewerkte corona-pagina.

 

En hoe gaat het met jou?

We zijn als bestuur nog bezig met onze belronde. Vorige week kreeg ik persoonlijk niet zoveel leden te pakken, misschien door vakantie? Deze week dus de draad weer opgepakt, je kunt nog benaderd worden als je nog niet bent gebeld.

De belronde levert mooie resultaten op. Enerzijds omdat ‘de ellende’ soms blijkt mee te vallen: veel leden werken als nooit tevoren, met voldoende omzet. Anderzijds merken we ook veel waardering voor ons initiatief: “Wat fijn dat iemand nou gewoon eens belangstellend vraagt: Hoe gaat het met je?”. Die vraag alleen al wordt als steunend ervaren. En ja, sommige leden hebben het best moeilijk, die zijn blij dat de Tozo er is.

Hartverwarmend vond ik het aanbod van Martijn Meesters, ‘onze advocaat’. Hij gaf tijdens het gesprek met hem aan, dat als er zzp-leden behoefte hebben aan juridisch advies, hij hen dan gratis terzijde wil staan.
En ook Peter Visser deed eerder al zo’n aanbod: “Als ik iets kan betekenen voor iemand qua tijd, creativiteit, etc., dan sta ik daarvoor open, kosteloos”.
Wat prachtig dat er leden zijn die zoiets aan hun collega zzp-leden aanbieden en nog wel gratis ook! Maak er gebruik van als je het nodig hebt!

 

In de tussentijd wens ik je veel sterkte, wijsheid en gezondheid. En als je denkt dat ik iets voor je kan betekenen (via mijn netwerk bij onder andere de OVSV en de gemeente), laat het dan weten.

Hou je haaks!

Kees Swierts, voorzitter ZZP-platform.