Onderzoek Rekenkamer Gemeente SV

In opdracht van de rekenkamer van de gemeente Stichtse Vecht doet onderzoeksbureau Regioplan op dit moment onderzoek naar het lokaal economisch beleid van de gemeente. Zij kijken hierbij of het beleid past bij de wensen en behoeften van de verschillende lokale ondernemers in de gemeente. Het ligt in de bedoeling dat hierover (ongeveer) in september een rapportage komt.

In het kader van het onderzoek zijn onder andere bestuursleden van ondernemersverenigingen en enkele ondernemers geïnterviewd. Ook onze voorzitter heeft een gesprek met de onderzoekers gevoerd.

Ook meedoen?

De beide onderzoekers zijn nog druk bezig met het onderzoek en zij praten hiervoor met zo veel mogelijk verschillende ondernemers. Dat gaat goed, maar het valt niet mee om zonder netwerk ondernemers te vinden die bereid zijn mee te doen aan een telefonisch interview. Ze zoeken nog enkele (zes) personen voor een gesprekje.

Vind jij het wellicht interessant om je ervaring met ondernemen in de gemeente te delen? Zo’n telefonisch gesprek duurt naar verwachting 15 minuten (ze hebben negen vragen).

Mocht je mee willen werken, neem dan even contact op met onze voorzitter (mobiele telefoon van Kees is: 0650 748 143).