Terugblikken en voorwaarts kijken

De vakantie is aangebroken! De basisscholen hebben al vakantie en sommige leden zijn dus ook al op vakantie en andere leden gaan binnenkort. Een goed moment om nog even terug te kijken naar de afgelopen maanden en om vooruit te kijken naar het tweede halfjaar. Net als vorig jaar gaat de barbecue ook dit jaar nà de zomer plaatsvinden en dus geef ik hieronder mijn terugblik nu al op het afgelopen halfjaar en mijn vooruitblik op het komende halfjaar. Ikzelf heb behoefte aan zo’n moment van reflectie en misschien vinden jullie het ook leuk is om alles nog even op een rijtje onder elkaar te zien.

Binnen ons eigen Platform

In de eerste helft van dit jaar hebben we op 8 januari de Nieuwjaarsreceptie gehouden (die ook dit jaar weer goed werd bezocht, deze keer bij De Heeren in Loenen). Verder natuurlijk de Algemene Leden Vergadering in maart en verschillende succesvolle evenementen: in februari de Acquisitieworkshop deel 1 bij Geesberge in Maarssen, in maart deel 2 van de Acquisitieworkshop (‘Maak de klik met je klant’, bij Urban Outka) , in april konden we Borrelen en Pitchen (bij de Danne in Breukelen). En op 20 mei hielden we onze eerste Pubquiz (bij Maarssen aan de Kook in Maarssen). De Bomentocht met Gerrit Verhoef dreigde letterlijk in het water te vallen, dus die hebben we moeten verschuiven tot na de zomer.

Voor het najaar staan weer verscheidene leuke activiteiten gepland. Zo staat op 5 september onze jaarlijkse barbecue gepland. Deze keer bij Kaasboerderij Willigen in Vreeland. En natuurlijk inclusief de jaarlijkse uitreiking van de MUS aan het lid waarvan wij met z’n allen vinden dat hij of zij het meeste heeft bijgedragen de interne samenwerking. Want MUS staat voor Meer Uit Samenwerking! Binnenkort volgt een aparte nieuwsbrief voor alle (stemgerechtigde) leden waarbij je je kunt opgeven voor de barbecue èn je jouw voorkeur kunt aangeven voor je favoriete MUS-kandidaat.
De Bomentocht met Gerrit Verhoef hebben we nu voorlopig gepland op 26 september (VreedenHoff in Nieuwersluis). Binnenkort weten we of dat ook op die datum door kan gaan.
Op 17 oktober is een workshop gepland voor het maken van je eigen Marketingplan (bij Urban Outka). In november proberen we een avondje Bowlen te plannen, datum en plaats volgen nog.

Voor 15 november gaan we de Dag van de Ondernemer organiseren, samen met de Gemeente en OVSV. Voor meer informatie zie onderstaand.
Traditiegetrouw sluiten we het jaar af met kerstpakket en diner op 19 december (Urban Outka).

Buiten ons Platform

Dit jaar zijn onze contacten met de OVSV nog meer verstevigd. Ikzelf ben namens ons ZZP-platform officieel bestuurslid en ook Martijn Meesters is bestuurslid. Mijn contacten binnen het bestuur waren al goed, maar nadat ik dit voorjaar een brochure heb geschreven met daarin beschreven wat de OVSV is en doet, wat het beleid is, aan welke speerpunten er gewerkt wordt en hoe er onder andere met de gemeente wordt samengewerkt, is die band alleen maar nog sterker geworden. Ook bij de vernieuwing van de OVSV-website heb ik mijn bijdrage geleverd. Dat belooft het een en ander voor een goede samenwerking tussen het ZZP-platform en de OVSV in de toekomst! 

Ik behartig dus de zzp-belangen bij de OVSV. Als jullie suggesties voor mij hebben om onze belangen in de OVSV (nog) beter tot zijn recht te laten komen, dan hou ik me aanbevolen. Voed me met tips!

Zomaar wat zaken van de afgelopen maanden:

  • Op 21 maart hield de gemeente een bijeenkomst voor ondernemers die geïnteresseerd zijn in zonnepanelen. De bijeenkomst werd goed bezocht en krijgt binnenkort een vervolg.
  • Op 14 juni konden we onze OVSV-collega’s, contacten uit de gemeente en de politiek, regionale ondernemers, etc. , ontmoeten op de jaarlijkse Haringparty. Wist je dat wij als ZZP’ers ook van harte welkom zijn op dit jaarlijkse festijn? Misschien iets om volgend jaar ook eens te proberen?
  • Op 20 juni waren we actief op de Beursvloer (ondersteuning van de organisatie en 1 match binnengehaald).
  • Op 25 juni waren we uitgenodigd bij het feestje van Urban Outka: twee jaar alweer op deze unieke locatie.  
  • Op 11 juli waren we actief aan het netwerken op de Midzomerbijeenkomst van de gemeente. De tuin van Goudestein bleek ook dit jaar weer (voor de vierde keer) een perfecte locatie hiervoor. Prachtig weer, leuke gesprekken, goede contacten gelegd en onderhouden.
    De burgemeester hield een mooie speech, waarin zij aandacht vroeg voor de hulpverleners. Zij prees ook de inzet van de kinderburgemeester en zette haar mooi in het zonnetje. 
  • Samen met Emma Steenbergen (van de gemeente Stichtse Vecht) hebben we al uitgebreid gesproken over de Dag van de Ondernemer. Dit jaar is deze Dag gepland op vrijdag 15 november. Plaats en tijd volgen nog, maar blokkeer alvast 15 november maar in je agenda. Hopelijk wordt het net zo’n succes als de afgelopen drie jaar. Peter van Dam en Annet Koops hebben op mijn verzoek hun steun weer toegezegd. Het thema en de inhoud van het programma gaan Emma en wij in augustus verder voorbespreken, daarna gaan we in breder verband deze dag verder vormgeven (Peter van Dam, Annet Koops, Rietje Beeren en ik namens het ZZP-platform, Martijn Meesters namens OVSV, Emma Steenbergen, Bettie Duijff en Patricia Swinnen namens de gemeente). Zodra we meer weten zullen we dat jullie uiteraard weer melden!
  • Op 12 september houdt OVSV weer hun traditionele barbecue (Goudestein). Als je als zzp’er belangstelling hebt om daar ook eens heen te gaan, meld je dan aan. Wij zijn als zzp’ers daar ook ècht welkom.

Nou je ziet, we zitten niet stil. We doen ons best om ons netwerk links en rechts uit te bouwen en te verstevigen. Heb je daar ook ideeën over, meld je dan, misschien kunnen we er wat mee!

Verder: kijken jullie nog even op de website van de KvK om te zien wat er de komende tijd allemaal gaat veranderen in de wet- en regelgeving? Dat raakt jou waarschijnlijk ook! Kijk maar eens hier >>

En weten jullie wat het Digitaal Opkopers Register is? Toch kun je er mee te maken krijgen. Meer info, klik hier voor meer info over DOR >>

Fijne vakantie

Voor nu wens ik je een fijne vakantie! Rust lekker uit, geniet van het weer en van elkaar. En kom vooral veilig en gezond weer terug. We zien elkaar bij de ZZP-barbecue op 5 september.

Met vriendelijke groet,

Kees Swierts
voorzitter ZZP-platform