Update juli met betrekking tot de recessie

Klaar voor de zomer?

Onze vorige nieuwsbrief dateert alweer van een aantal weken geleden. De hectiek van de corona-crisis lijkt wat minder te worden nu we de eerste acute crisis achter de rug hebben en we, zo lang als het duurt, even rust hebben. Velen staan even in de waakstand.
Of is dat stilte voor de storm van een volgende corona-golf, die gepaard zal gaan met een economische crisis? De tijd zal ons leren welke volgende veranderingsprocessen op ons afkomen. Voorlopig maken velen van ons nu een soort tussenbalans op. Hoe heb jij het voorjaar overleefd? Minder omzet, minder inkomen, maar bestaat je bedrijf nog? Ben jij een winnaar of een verliezer na deze eerste crisisfase? Na ons belrondje als bestuur (we hebben niet iedereen gesproken, maar wel een groot aantal) hebben we de indruk dat de meeste van ons het redelijk tot goed hebben doorstaan. Maar dat is uiteraard ook afhankelijk van de business waarin je zit. Horeca en evenementen bijvoorbeeld hebben het moeilijk, maar andere branches lijken volop te draaien. De berichten zijn echter over het algemeen nog steeds somber en de lijst met het aantal bedrijven in de problemen (faillissementen) zal nog wel langer worden is de verwachting.

Activiteiten

Als ZZP-platform hebben we de afgelopen periode weinig kunnen doen. Ook de activiteiten van andere ondernemersverenigingen (zoals de OVSV) hebben grotendeels stil gelegen. Gelukkig gaat de overheid (landelijk en plaatselijk) gewoon door. Steeds komen er nieuwe regelingen, steeds wordt de gang van zaken zo goed mogelijk gemonitord. De monitor van de provincie Utrecht zit al op nummer 11. Volg je die nog? Toch wel interessant om bij te blijven hoor!

Overige informatie

De wekelijkse nieuwsbrief van de gemeente maakte op 25 juni melding van het voortduren van de 1,5 meter-regel en op 2 juli werd melding gemaakt van de mogelijkheid om steun te krijgen bij financiële problemen. In die laatste nieuwsbrief werd ook de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) beschreven. Deze regeling is vooral bedoeld voor flexwerkers.

Recent maakte minister Koolmees bekend dat zo’n 3 miljoen mensen gebruik hebben gemaakt van de financiële overheidssteun: 2,6 miljoen van de NOW-regeling en 400.000 zelfstandigen van de Tozo-regeling. Beide regelingen zijn inmiddels verlengd.

De KvK geeft in haar nieuwsbrief een aardig voorbeeld hoe je kunt omgaan met de financiële problemen waar je tegenaan loopt en hoe je je bedrijf aan de nieuwe omstandigheden kunt aanpassen. Een lezenswaardig voorbeeld. En dat je daarin niet alleen staat vertellen deze 5 ondernemers aan de KvK. Ook zij moesten zich herpakken in die rare corona-tijd.

Overigens blijkt uit de rapportage van de Ondernemerspeiling die onlangs is gehouden dat de ondernemers in Utrecht behoorlijk veerkrachtig zijn. Ook aardig om kennis van te nemen. Het persbericht over deze ondernemerspeiling vind je hier,  een infographic van de impact van de corona op ondernemers vind je hier, en tot slot: het persbericht over vouchers van de URECA vind je hier. Misschien kan het URECA kennisteam ook iets voor jou betekenen? Kijk en doe er je voordeel mee!

Op de valreep nog heel iets anders: de gemeente meldt ook dat er op 15 en 16 juli een webinar is gepland over bedrijfsterreinen. Ben je geïnteresseerd dan kun je je aanmelden via de nieuwsbrief van 2 juli of via de website van de gemeente.

Wel, me dunkt, er is zo wel weer genoeg gelegenheid aangedragen om wat te lezen en kennis te verzamelen als ondernemer in deze roerige tijden. Zodra er weer wat te melden is doen we dat uiteraard, maar het lijkt nu allemaal wat rustiger te worden en in de zomerstand te komen voor wat betreft de nieuwtjes over regelingen, enzovoort.

Ik wens jullie allen sterkte en, ondanks alles, toch een goede zomer. Zodra we weer wat kunnen zullen we na de zomer bekijken of weer eens bij elkaar kunnen komen. Ik kan niet wachten!

Hou je haaks!

Kees Swierts
voorzitter ZZP-platform